vivantis - internetové obchody

Firemní kultura

Personální politika

Cíle naší personální politiky:

  • Vytvářet jistotu a zázemí stabilní prosperující firmy
  • Zvyšovat hodnotu lidského kapitálu zvyšováním kvalifikace
  • Efektivně využívat pracovní sílu
  • Udržovat a rozvíjet tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů
  • Zajistit trvalou spokojenost zaměstnanců
  • Účelně investovat do rozvoje lidských zdrojů
  • Odpovědně hodnotit a vyváženě motivovat zaměstnance

VIVANTIS působí v dynamicky se rozvíjejícím obchodním sektoru. Svou čelní pozici na trhu si udržujeme profesionálním přístupem a kvalifikovaným týmem pracovníků, což je také zdrojem naší trvalé konkurenční výhody. Je pro nás důležité, abychom pracovali v atmosféře důvěry, v dobré náladě a abychom v případě potřeby vždy podali pomocnou ruku. Zaměstnance motivujeme k vyššímu výkonu, vyšší efektivnosti a lepším výsledkům, podporujeme týmový styl práce, kreativitu, samostatnost a ochotu vzdělávat se, a to především vzájemným sdílením informací a zkušeností a externími vzdělávacími projekty. Nabízíme všem zaměstnancům, aby se podíleli na zlepšování firemních procesů a byli spolutvůrci všech změn. Snažíme se, aby se všichni zaměstnanci cítili úspěšně a spokojeně, komunikujeme s nimi o cílech, strategiích a stavu společnosti. Snažíme se vytvářet příznivé podmínky pro profesionální i osobní růst zaměstnanců. Podporujeme vytváření dobrých mezilidských vztahů a přátelského pracovního kolektivu.

Od našich zaměstnanců očekáváme, že budou poskytovat to nejlepší ze svých znalostí a schopností, budou otevření vůči všemu novému a sami budou iniciovat změny a inovace a svou práci budou odvádět takovým způsobem, aby si zasloužili důvěru svých spolupracovníků a našich obchodních partnerů.

Firemní kultura

Naše firemní kultura je založená na otevřenosti, neformálnosti, vstřícnosti a poctivosti. Stojí na pěti základních společných hodnotách, pilířích, které jsme identifikovali a které vyznáváme. Tyto hodnoty vyjadřují, v co věříme a za čím jdeme. Jsou rámcem našeho chování a základem pro vzájemnou spolupráci s kolegy, zákazníky a obchodními partnery. Jsou základem našeho obchodního úspěchu.

… tady jsou naše základní hodnoty…

Pravdivost

Jsme důvěryhodný a loajální partner a zaměstnavatel. Se svými zákazníky, obchodními partnery i k sobě navzájem jednáme férově a čestně. Komunikujeme otevřeně, poskytujeme pouze pravdivé a ověřené informace a každý z nás přebírá odpovědnost za sebe a za své činy.

Spolupráce

Věříme v sílu týmové práce. Jsme jeden tým a jde nám o stejnou věc. Základem pro dosahování vynikajících výsledků a úspěchu je pro nás vzájemná spolupráce, založená na otevřené komunikaci, vstřícnosti, podpoře a respektu. Společnými silami toho dosáhneme více, než každý zvlášť. Vážíme si práce druhých, vzájemně se učíme, sdílíme znalosti a zkušenosti. Respektujeme naše odlišnosti a originalitu, díky kterým jsou naše řešení výjimečná a netradiční.

Inovativnost

Inovace a neustálé změny chápeme jako naši konkurenční výhodu, proto se snažíme neustále rozvíjet. Změny nás posouvají kupředu, o krok dál, než je naše konkurence. Myslíme inovativně, nekonvenčně, učíme se zkoušením nových věcí a k naší práci se vždy snažíme přidat něco navíc. Jsme otevřeni novým podnětům a přístupům, nové nápady a nová řešení našich lidí oceňujeme a vdechujeme jim život. Neustále monitorujeme naše okolí a inspirujeme se jím, díky tomu dokážeme optimálně naplňovat potřeby našich zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců.

Orientace na výsledek

Abychom byli úspěšní a zákazníci si vybrali nás, musíme dosahovat lepších výsledků než naše konkurence. Neustále optimalizujeme firemní procesy, tak abychom při naší práci dosahovali vyšší efektivity. I ta nejlepší myšlenka bez odvedené práce a jejího dotažení do reálné podoby má jen malou hodnotu. Proto každý z nás pracuje s plným nasazením, jak nejlépe umí, a při tom využívá vše, co se se doposud naučil. Rozvíjíme se dál s cílem zvýšit naši výkonnost a efektivitu.

Spokojený zákazník

Vším, co děláme, vytváříme přidanou hodnotu pro naše zákazníky, kteří jsou alfou a omegou veškerého našeho konání. Jsou těmi, kdo rozhoduje o tom, zda budeme úspěšní. Vážíme si našich zákazníků a chceme s nimi dlouhodobě udržovat dobré vztahy, proto jim nabízíme kvalitní produkty a profesionální služby, které jim budou přinášet do života radost. K zákazníkům přistupujeme individuálně, naše jednání je založeno na lidskosti, vstřícnosti a slušném chování.

Buďte ve spojení

Rádi vám upravujeme nabídku na míru, ale abychom to zvládli, používáme k tomu soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
OK