Principy ochrany soukromí na Vivantis.cz

Vivantis.cz se vám snažíme přizpůsobit na míru. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ nebo do prostoru mimo lištu souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit veškerá nastavení v Nastavení soukromí

Doprava ZDARMA od 2 500 Kč  | 2 měsíce na vrácení
Zákaznický servis  [email protected] | 468 006 315
Menu

Pravidla soutěže – Vánoční soutěž o 100 atraktivních cen na www.vivantis.cz/www.vivantis.sk

1. Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost VIVANTIS a.s. se sídlem Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II, IČ: 25977687, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 2763 (dále též jen „pořadatel“).

2. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník portálů společnosti VIVANTIS a.s. s uveřejněnou soutěží, který je starší osmnácti let, provede kliknutí na libovolné soutěžní políčko (otevírací krabička) zadá požadované údaje, výslovně akceptuje pravidla soutěže (zaškrtnutím políčka) a projeví vůli soutěžit (klinutím na odkaz „soutěžit“). Bez splnění těchto podmínek se nelze soutěže účastnit.

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci Mall Group a jakékoli ze společností tvořících skupinu Mall Group, jejichž seznam je uveden na webových stránkách http://mallgroup.cz/ ani jejich rodinní příslušníci či osoby jim blízké dle ustanovení §22 zákona č. 89/2012 Sb.

Účastník má právo kdykoli odstoupit svým jednostranným prohlášením odeslaným e-mailem na [email protected]. Odstoupení účastníka ze soutěže bude účinné pouze tehdy, bude-li se vztahovat k e-mailové adrese účastníka, z níž je prohlášení odesláno.

3. Trvání soutěže

Soutěž trvá od 22. 10. 2018 do 23. 12. 2018 23:59:59, přičemž se po tuto dobu hraje o 100 výher.

4. Pravidla soutěže

Soutěž probíhá zároveň v České republice i na Slovensku a stanovené výhry pro každé soutěžní kolo jsou společné pro obě země.

Určení výherce nebo výherců bude probíhat průběžně po dobu trvání soutěže. Poslední výherní den končí dne 23. 12. 2018 v 23:59:59.

Výhercem některé ze zveřejněných cen se stane účastník vybraný náhodně systémem dle předem stanoveného algoritmu v souladu s aktuálními zákonnými podmínkami ČR. Výsledek se výherce dozví ihned po hlasování na svém e-mailu, kam bude doručena informace o případné výhře.

Během jednoho soutěžního dne se každý jednotlivý účastník může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát – tedy pouze jednou denně může účinně provést soutěžní úkony podle prvního odstavce článku 2 těchto pravidel. Účastník, který v jednom soutěžním dni provede soutěžní hlasování více než jednou, bude ze soutěže vyřazen. V tomto případě je lhostejno zda se účastní více než jednou se stejnou e-mailovou adresou či s více adresami zadanými do soutěžního formuláře. 

Účastník může po dobu trvání celé soutěže vyhrát pouze jednou za den, tedy pouze v jednom soutěžním dni.

Popsaným způsobem vybraný výherce, který naplní i jediný důvod pro vyloučení ze soutěže (viz výše v čl. 2 – spojení s Mall Group, čl. 4 opakovaná účast v jednom soutěžním kole) a/nebo naplní nejméně důvodné podezření na zneužití soutěže, ztrácí nárok na výhru – o tom bude účastník pořadatelem soutěže informován. Za zneužití soutěže je považováno především porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže, a to vše i ve fázi pokusu. Rozhodnutí, resp. Oznámení, podle tohoto článku je pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

5. Ceny

Na každé soutěžní kolo stanoví pořadatel seznam výher a současně tyto zveřejní na stránce www.vivantis.cz/www.vivantis.sk. Pro každé jednotlivé soutěžní kolo budou výhry určeny zvlášť. Jejich seznam bude vždy zveřejněn na stánkách Vivantis.cz resp. jeho slovenského ekvivalentu. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit seznam výher v průběhu soutěže, a to především z důvodu nedostatku kapacit, zákazu prodeje příslušného zboží ze strany veřejné moci apod.

Na věcnou výhru se nevztahuje záruka ani práva z vadného plnění. Na opravu či výměnu vadného výrobku ani na peněžitou kompenzaci není právní nárok.

6. Oznámení výhercům a předání výhry

Výherce bude o případné výhře informován e-mailem obratem po zadání kontaktních údajů, které uvede při odesílání odpovědi (s výhradou možného zpoždění zásadně pro technickou závadu).

K předání výhry dojde nejdříve po odeslání soutěžního formuláře v daném soutěžním kole a nejpozději dne 16. 1. 2018, a to dle povahy výhry na adresu uvedenou výhercem na žádost pořadatele, či emailový účet výherce (v případě voucherů) . Náklady na doručení výhry nese pořadatel. Výherce je za účelem předání výhry povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost. Výhru nelze předat osobně, nedohodne-li se pořadatel s účastníkem jinak – na takovou domluvu není právní nárok. Nárok na výhru nelze vymáhat. V případě nepřevzetí výhry zaslané pořadatelem na adresu uvedenou od výherce výhra propadá bez náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud obdrží informace o zneužití podmínek soutěže nebo dojde k porušení pravidel soutěže – podrobněji viz ztráta nároku na výhru v čl. 4 těchto pravidel.

Věcná výhra ani výherní voucher nemůže být směněn za hotovost.

7.  Osobní údaje 

Pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností souvisejících s účastí účastníka v soutěži, především za účelem doručování výher či výlučně ve spojení s jinými skutečnostmi týkajícími se soutěže, do které účastník vstupuje dobrovolně a dobrovolně poskytuje své osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu, v případě výherců adresu pro zaslání výhry). Pořadatel dále zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem za účelem prověření dodržování těchto pravidel soutěže. Zpracovávání osobních údajů se tak děje v režimu oprávněného zájmu, k němuž není právními předpisy vyžadován zvláštní souhlas účastníka.

Každý účastník bere akceptací těchto pravidel soutěže a projevem vůle účastnit se soutěže na vědomí, že pořadatel zveřejnění křestní jména a počáteční písmeno příjmení na listině výherců, která bude zveřejněna na internetových stránkách, které provozuje společnost VIVANTIS a.s. a facebookovém profilu pořadatele. Účastník bere na vědomí, že zveřejněním těchto údajů nedochází k jeho přímé identifikaci a zveřejnění slouží zásadně pro účely transparentnosti soutěže. Souhlas účastníka ve smyslu závazných právních předpisů v tomto případě není vyžadován.

Více informací o zpracování osobních údajů pořadatelem je dostupných zde: https://www.vivantis.cz/privacy-memorandum/

8. Závěrečná ustanovení 

Pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, což prokazuje jednoznačnou akceptací nevyplněného zaškrtávacího pole. 

Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

Každý účastník se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo důvodné vyloučení jakéhokoli účastníka ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Změna pravidel v průběhu soutěže se stává účinnou nejdříve od počátku následujícího soutěžního kola a nezakládá právo opakované účasti dosavadním výhercům, nebude-li pořadatelem stanoveno jinak.

Ceny nad 10 tis. Kč patří mezi ostatní příjmy fyzické osoby a zdaní se 15% zvláštní sazbou daně (tj. srážkovou daní), přičemž daň odvede pořadatel soutěže.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum pořadatele, a to prostřednictvím kontaktní emailové adresy: [email protected] či telefonního čísla: +420 468 006 315.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 22. 10. 2018.

VIVANTIS a.s.

dny
:
hodiny
:
minuty
:
sekundy